Czy można podzielić długi spadkowe

Spadkodawca pozostawił nie tylko mieszkanie i działkę, lecz także długi spadkowe. Spadkobiercy chcą zawrzeć umowę i podzielić spadek. Czy mogą podzielić również długi?

Czy przy dziale przedsiębiorstwa musi być notariusz

Spadkobiercy przedsiębiorcy są zgodni co do sposobu podziału odziedziczonego majątku. Aby ograniczyć koszty, chcą dokonać podziału ustnie. W skład spadku wchodzi jednak przedsiębiorstwo. Czy powoduje to, że umowa o dział dotycząca tego przedsiębiorstwa nie może zostać zawarta w dowolnej formie?

Czy przy dziale potrzebny jest biegły

Spadkobiercy chcą podzielić spadek, ale nie mogą porozumieć się co do jego wartości. Czy w tej sytuacji sąd może ocenić tę wartość na podstawie opinii biegłego?

Czy konieczne jest postępowanie przed sądem

Spadek odziedziczyły trzy osoby. Tylko dwie są zgodne co do sposobu podziału i chcą zawrzeć umowę działową. Natomiast trzeci spadkobierca żąda dokonania podziału przez sąd, ponieważ nie zgadza się z ich propozycjami. Czy w tej sytuacji konieczne jest wszczęcie postępowania przed sądem?

Czy możliwy jest dział uzupełniający spadku

Spadkobiercy podzielili między sobą tylko część spadku. Teraz chcą dokonać działu uzupełniającego obejmującego resztę majątku, który odziedziczyli. Namawia ich do tego wdowiec po jednym ze spadkobierców. Czy wdowiec po spadkobiercy może sam wystąpić do sądu o taki dział?

Czy sąd musi podzielić spadek tak, jak chcą spadkobiercy

Spadkobiercy chcą wystąpić do sądu o dział spadku. Wnioskodawca proponuje, że zostanie wyłącznym właścicielem całego spadku, a pozostałych spłaci albo otrzyma od nich udział na podstawie złożonego w toku postępowania oświadczenia. Czy zawsze jest to możliwe?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Gdzie i w jaki sposób podzielić odziedziczony majątek

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.