Z uwagi na rozbudowany katalog czynności bankowych pojęcie parabanku będzie odnosić się do wielu różnorodnych grup podmiotów.

Czynności banków

Polskie prawo bankowe wymienia dwie grupy czynności, które mogą wykonywać banki. Pierwsza to czynności dla nich ustawowo zastrzeżone. W drodze wyjątku mogą jednak zostać one powierzone podmiotom posiadającym upoważnienie ustawowe. Przykład takich podmiotów stanowią spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) i z tego też względu bywają także określane jako parabanki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak odróżnić bank od parabanku?

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Jak nie paść ofiarą nieuczciwych parabanków?
- Czy działalność nazywana kontraktem lokacyjnym jest ryzykowna?
- Czy na działalność SKOK-u mogę się poskarżyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
- Czy korzystając z pożyczki, zawsze mogę się opierać na ustawie o kredycie konsumenckim?

Dr Małgorzata Urban