Czy odpowiedź na pozew trzeba wnieść przez internet

Zostałem wezwany przez e-sąd w charakterze pozwanego. Sąd pouczył mnie, że mogę wnieść odpowiedź na pozew. Czy mogę taką odpowiedź złożyć w formie pisemnej na papierze, skoro sprawa rozpoznawana będzie w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Czy sąd z urzędu uchyli nakaz zapłaty

Przed e-sądem toczyła się przeciwko mnie sprawa o uregulowanie kwoty wskazanej w fakturze. Nakaz zapłaty nie mógł mi jednak zostać doręczony, ponieważ w tym czasie mieszkałem za granicą. Czy w tej sytuacji sąd powinien z urzędu uchylić wydany nakaz zapłaty?

Czy po wniesieniu pozwu sąd zawsze wyda nakaz zapłaty

Nie kwestionuję, że powinienem zwrócić dług. Jednakże z umowy, którą zawarłem z powodem, wynika, że zanim to nastąpi, ma on obowiązek wpłacić na moją rzecz określoną kwotę. Powód jednak tego świadczenia nie spełnił. Czy w tej sytuacji sąd wyda nakaz zapłaty?

Czy pozwany ma prawo do sprzeciwu od nakazu zapłaty

E-sąd wystawił nakaz zapłaty i zobowiązał mnie do wpłacenia na konto wierzyciela kwoty 4 tysięcy złotych. Tyle że kwotę tę już zapłaciłem powodowi, jeszcze zanim wniósł pozew do e-sądu. Czy mogę teraz wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, aby po raz drugi nie wpłacać tej samej kwoty?

Czy nakaz zapłaty straci moc

Wniosłem w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty, który wydał sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Czy prawidłowe wniesienie sprzeciwu spowoduje utratę mocy przez nakaz zapłaty?

Czy pozwany może mieć adwokata

Wierzyciel grozi, że wniesie przeciwko mnie pozew do e-sądu, aby szybciej otrzymać zwrot pieniędzy. Czy w elektronicznym postępowaniu upominawczym może reprezentować mnie adwokat albo radca prawny?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: W jaki sposób pozwany dłużnik może bronić się przed e-sądem.