Darowanie mieszkania rodzicom czy wyprzedaż firmowych maszyn po zaniżonych cenach to tylko przykłady zabiegów, jakich dopuszczają się dłużnicy w obawie przed egzekucją komorniczą.

Celowe wyzbywanie się majątku czy pozorne czynności mające na celu jego ukrycie w rękach zaufanych osób to działania na szkodę wierzycieli, które mają doprowadzić do udaremnienia przyszłej egzekucji długu.

Tego rodzaju bezprawne działania nie pozostają bez konsekwencji. Podstawowym z rozwiązań mających na celu ochronę wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami jest skarga pauliańska (art. 527 k.c.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:Jak odzyskać majątek, który dłużnik zbył w obawie przed wierzycielami

W pełnej wersji artykułu:
- Czym jest skarga pauliańska
- Kiedy można zbyć majątek bliskim
- Jak odzyskać dług drogą sądową
- Czy za ukrywanie majątku grozi odpowiedzialność karna