Czy sprzedaż udziału w spadku wymaga zgody innych

Niedawno zmarła moja matka. Nie pozostawiła testamentu. Do kręgu spadkobierców ustawowych należę ja i mój ojciec. Chciałbym sprzedać cały nabyty spadek. Czy muszę z tym celu uzyskać zgodę mojego ojca?

Czy trzeba mieć zgodę na zbycie udziału w nieruchomości

Wraz z siostrą i bratem odziedziczyłem spadek po ojcu. W skład masy spadkowej wchodzą m.in. dwie nieruchomości gruntowe. Chcę sprzedać przypadający mi udział w jednej z nich. Czy do takiej czynności wymagana jest zgoda pozostałych spadkobierców, czyli siostry i brata?

Czy sprzedaż udziału w spadku jest ważna

Zamierzam kupić udział w nieruchomości, którą zbywca odziedziczył. Jest on jednym z trzech spadkobierców. Jednak pozostali nie chcą wyrazić zgody na sprzedaż. Czy umowa zawarta bez ich zgody będzie ważna?

Czy nabywca spadku odpowiada za długi spadkowe

Zamierzam kupić od swojego znajomego cały odziedziczony przez niego spadek po ojcu. Wiem jednak, że spadkodawca miał długi. Mój znajomy przyjął spadek wprost. Czy po zawarciu umowy będę odpowiedzialny za długi spadkowe?

Czy nabywca może żądać zwrotu pobranych pożytków

Zawarłem ze spadkobiercą umowę sprzedaży, na mocy której kupiłem od niego jego udział w spadku. Przedmioty wchodzące w jego skład przynoszą dochody, które po zawarciu umowy zostały pobrane przez zbywcę. Czy w takiej sytuacji mogę żądać ich zwrotu?

Czy zbycie spadku wymaga formy aktu notarialnego

Ja i moja matka odziedziczyłyśmy spadek po zmarłym ojcu. Matka chce sprzedać cały przypadający jej udział. Czy do zawarcia takiej umowy konieczna jest forma aktu notarialnego?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozporządzać spadkiem albo udziałem w otrzymanym spadku
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.