Czy sąd w wyroku musi wskazać datę rozdzielności?

Dwaj wierzyciele męża chcą wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej w naszym małżeństwie, ponieważ z części męża chcą zaspokoić swoje roszczenia. Czy mają prawo tego żądać? Czy sąd powinien wskazać datę ustanowienia tej rozdzielności?

Czy na ustrój majątkowy wpływa ubezwłasnowolnienie

Czytelniczka wniosła do sądu sprawę o ubezwłasnowolnienie męża. Między małżonkami jest wspólność majątkowa. Czy w razie orzeczenia ubezwłasnowolnienia powstanie między nimi rozdzielność majątkowa?

Czy tylko jeden małżonek może chcieć rozdzielności

Po utracie pracy mąż zaczął nadużywać alkoholu i zaciąga długi. Nie chce się zgodzić na zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. Notariusz odmówił sporządzenia intercyzy, gdy dowiedział się, że tylko ja się tego domagam. Czy z ważnych powodów jeden małżonek może żądać rozdzielności?

Czy wizyta u notariusza jest konieczna

Małżonkowie chcą ustanowić rozdzielność majątkową i sporządzić intercyzę. Czy taką umowę muszą zawrzeć u notariusza nawet wówczas, gdy oboje są zgodni co do jej wprowadzenia?

Czy małżonkowie w rozdzielności mogą kupować wspólnie

Małżonkowie chcą zawrzeć intercyzę i ustanowić rozdzielność majątkową wstecz oraz podzielić majątek, którego do tej pory się dorobili. Na jakich zasadach może zostać przeprowadzony podział? Czy mimo istnienia rozdzielności będą mogli robić wspólne zakupy?

Czy intercyzę można rozwiązać w czasie małżeństwa

Przed ślubem rodzice namówili mnie do sporządzenia intercyzy. Mąż dobrze zarabia i jego majątek osobisty jest bardzo duży, natomiast ja od dawna jestem bezrobotna, wychowuję dzieci i niewiele się dorobiłam. Czy w czasie trwania małżeństwa możliwa jest zmiana treści intercyzy?

Czy o składnikach majątku małżonków rozstrzygnie sąd

Małżonkowie wiodą spór o to, czy obraz znanego malarza, który znajduje się w ich domu, wchodzi w skład majątku wspólnego obojga, czy tylko do majątku osobistego żony. Czy każde z nich może się w tej sprawie zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie sporu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wspólność majątkową może rozwiązać sąd lub intercyza

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania