Adoptowana może zostać osoba małoletnia pod warunkiem, że będzie to służyło jej dobru, a między przysposabiającym i przysposobionym istnieje odpowiednia różnica wieku.

Natomiast z ważnych powodów przysposobiony oraz przysposabiający mogą domagać się rozwiązania adopcji przez sąd. Jednakże nie jest to dopuszczalne, gdy z tego powodu miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Za ważne powody najczęściej uważa się zawinione zachowanie jednej ze stron, które powoduje, że więź między przysposobionym i przysposabiającym nie może być nadal utrzymywana. Natomiast wytoczenie powództwa po śmierci adoptowanego dziecka i osoby, która je przysposobiła, nie jest możliwe, nawet gdy adopcji dokonali małżonkowie.

Żadna ze stron nie może domagać się unieważnienia przysposobienia, ponieważ przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tego nie przewidują. Nawet powoływanie się na wady oświadczenia woli złożone na rozprawie podczas rozpoznawania wniosku o przysposobienie (np. dotyczące działania pod wpływem błędu co do osoby dziecka i twierdzenie, że chciano adoptować jego siostrę) albo na uchybienia procesowe nie mają wpływu na unieważnienie przysposobienia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej w pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pozwu o rozwiązanie

Rozkładu więzi rodzinnej

Skutków rozwiązania

Czy możliwe jest rozwiązanie adopcji, gdy dziecko chce wrócić do biologicznych rodziców?

Czy rozwiązanie adopcji może być sprzeczne z dobrem dziecka

Czy roszczenie o rozwiązanie adopcji podlega ograniczeniom czasowym i przedawnia się

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób i z jakich powodów można rozwiązać adopcję.