Czy można obniżyć stawki procentowe

Planuję nabyć działkę od gminy. Będzie mi do niej przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Chcę wybudować na niej dom. Jakie opłaty będę musiał ponieść? Czy wysokość stawki procentowej przy opłacie rocznej jest dla wszystkich nabywców taka sama? Czy mogę ubiegać się o jej obniżenie?

Czy opłatę roczną można podwyższać bez ograniczeń

Jestem użytkownikiem wieczystym i do końca marca co roku odprowadzam do gminy opłatę roczną. Ostatnio zostałem zaskoczony wysoką podwyżką kwoty, którą musiałem zapłacić. W jaki sposób po zmianie przepisów będą ustalane podwyżki? Czy będą częste?

Czy uboższym osobom przysługuje bonifikata

Mąż stracił pracę, więc wysokość dochodu na osobę w rodzinie drastycznie się obniżyła. Co roku płacimy za użytkowanie wieczyste działki, na której stoi nasz dom. Czy w związku z niskimi dochodami możemy ubiegać się o bonifikatę przy wyliczaniu opłaty za użytkowanie wieczyste? Czy przyznaną bonifikatę można utracić w razie sprzedaży nieruchomości?

Czy gmina musi wypowiedzieć dotychczasową opłatę

Otrzymałem w użytkowanie wieczyste działkę położoną na obrzeżach miasta. Podobno ostatnio wartość tego terenu wzrosła. Obawiam się, że będę płacił znacznie wyższą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste. Czy w tej sytuacji gmina musi mi na piśmie wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty?

Czy można żądać aktualizacji, gdy spada wartość gruntu

Od kilku lat nie była aktualizowana opłata roczna, którą uiszczam. Dowiedziałem się, że wartość mojej nieruchomości zmieniła się, bo ceny za sąsiednie grunty uległy obniżeniu. Chcę domagać się aktualizacji opłaty. W jakim terminie powinienem wnieść pismo w tej sprawie? Czy muszę udowodnić, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty? Czy w razie uzyskania decyzji odmownej będę mógł ją zaskarżyć?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:Jak uzyskać obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.