Odziedziczenie spadku nie zawsze oznacza, że spadkobierca powiększy swój majątek. Oprócz nieruchomości, samochodu, biżuterii i gotówki, czyli aktywów, przechodzą na niego także pasywa, czyli długi spadkowe. Skutecznie może obronić się przed spłacaniem ich, odrzucając spadek w całości. Nie może przyjąć tylko części spadku (np. wyłącznie aktywów), a reszty (czyli zobowiązań) odrzucić.

Gdy spadkobierca decyduje się zatrzymać schedę i spłacić długi zmarłego, powinien przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi). Będzie to dla niego bardziej korzystne niż przyjęcie go wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi). Takie uprawnienia przysługują osobie dziedziczącej z mocy ustawy i powołanej do dziedziczenia w testamencie.

Odpowiedzialność za długi spadkowe ponosi także zapisobiorca windykacyjny. Dlatego ma on prawo odrzucić zapis windykacyjny lub zadecydować o tym, w jaki sposób go przyjmie: wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmniejszyć odpowiedzialność za odziedziczone długi. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Jakie długi zawsze trzeba spłacić
Jak skutecznie zrzec się spadku
Jakie oświadczenia mają złożyć spadkobiercy
Jak można ograniczyć odpowiedzialność
Kiedy odpowiedzialność za długi jest solidarna