Czy sąd kieruje spór do mediacji

Mąż wniósł sprawę o rozwód, natomiast żona nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa i chce się pogodzić z mężem. Czy w takiej sytuacji są szanse na utrzymanie małżeństwa, skoro sądy nie prowadzą już posiedzeń pojednawczych?

Czy mediować można w apelacji

Żona wniosła pozew o rozwód i jako przyczynę rozkładu pożycia wskazała alkoholizm męża oraz uchylanie się od podjęcia stałej pracy. Mąż nie wyraził zgody na rozwód, zaczął się leczyć i podjął pracę. Zaskarżył również wyrok sądu okręgowego orzekający rozwód. Czy na tym etapie postępowania może się domagać skierowania sprawy do mediacji, ponieważ chce się pogodzić z żoną?

Czy postępowanie mediacyjne jest jawne

Sąd chce skierować małżonków do mediacji, aby pogodzili się, ponieważ uznał, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Małżonkowie jednak obawiają się, że ich problemy rodzinne zostaną potem ujawnione przez mediatora, a w dodatku on sam może nie zachować bezstronności i z tego powodu odmawiają wzięcia udziału w postępowaniu mediacyjnym. Czy informacje uzyskane podczas prowadzonego postępowania mediacyjnego mediator może ujawnić?

Czy małżonkowie wybierają mediatora

Sąd okręgowy, do którego wpłynął pozew o rozwód, chce wydać postanowienie o skierowanie małżonków do mediacji. Kto może występować w sprawie jako mediator? Czy strony mogą same go wybrać?

Czy po zawieszeniu możliwa jest mediacja

Sąd uznał, że utrzymanie pożycia małżeńskiego jest możliwe, i dlatego zawiesił postępowanie w sprawie rozwodowej. Czy w takim przypadku sąd może jeszcze dodatkowo skierować męża i żonę do mediacji?

Czy zawarcie umowy jest dobrowolne

Zanim sąd orzeknie rozwód, żona chce przeprowadzić postępowanie mediacyjne. Czy obie strony muszą zawrzeć umowę o mediację?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak doprowadzić do ugody między małżonkami
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.