Z dniem zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Jeśli małżonkowie chcą mieć rozdzielność majątkową, muszą w tym celu zawrzeć umowę majątkową.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kiedy można zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową
- Czym jest wyrównanie dorobków
- Kiedy następuje przymusowa rozdzielność
- Czy żona może korzystać z mieszkania należącego do męża
- Czy w umowie można określić zasady obliczania dorobku
- Czy rozdzielność majątkowa powoduje ustanie najmu