Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd

Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością i niedokładnością urzędników. Czy za rażące naruszenia prawa pracownik urzędu odpowie w każdym przypadku?

Czy odpowiedzialność poniesie autor decyzji

W toku postępowania przeciwko Skarbowi Państwa sąd stwierdził, że przy wydawaniu decyzji przez urzędnika doszło do rażącego naruszenia prawa. Czy odpowiedzialność z tego tytułu poniesie urzędnik wydający decyzję?

Czy za niekorzystne zmiany zapłaci gmina

W ostatnim czasie w gminie doszło do zmiany polityki przestrzennej. Działka, której jestem właścicielem, nie jest już działką budowlaną. Czy za niekorzystne zamiany w planie zagospodarowania przestrzennego mogę żądać odszkodowania?

Czy urzędy ponoszą odpowiedzialność

W toku postępowanie przed sądem okazało się, że decyzja wydana w sprawie zawiera liczne uchybienia, a tym samy jest rażąco niezgodna z prawem. Czy można żądać odszkodowania od Skarbu Państwa za wydanie błędnej decyzji?

Czy za błędy zapłaci pracownik urzędu

Po przeprowadzeniu postępowania sąd zobowiązał gminę do zapłaty odszkodowania na rzecz lokalnego przedsiębiorcy za niezgodne z prawem decyzje, które ograniczały prowadzenie jego działalności gospodarczej. Czy urząd może żądać zwrotu zasądzonej kwoty od winnego urzędnika?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika.