1 Wystąp do sądu o zabezpieczenie i dozór nad majątkiem spadkowym

Każdy ze spadkobierców, zapisobiorców i uprawnionych do zachowku ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie spadku. Zabezpieczenie polega na spisaniu majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu (np. biżuterii), ustanowienie zarządu tymczasowego (gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo) lub ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Są to więc działania zmierzające do utrzymania w stanie nienaruszonym tych składników masy spadkowej, którym grozi zniszczenie, uszkodzenie, nieusprawiedliwione rozporządzenie. Jest ono aktualne do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odzyskać odziedziczony majątek.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.