Czy można podważyć wnioski z opinii

W toku postępowania karnego w sprawie spowodowania wypadku drogowego sąd dopuścił dowód z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych. Opinia jest sprzeczna i nieodpowiadająca rzeczywistemu przebiegowi zdarzenia. Czy może zostać zakwestionowana?


Czy sąd może dopuścić kolejną opinię

W toczącym się postępowaniu w sprawie o zapłatę za roboty budowlane sąd dopuścił dowód z opinii biegłych różnych specjalności. Przedstawione w nich wnioski są ze sobą sprzeczne i wzajemnie się wykluczają. Czy w takim przypadku obie opinie wiążą sąd?

Czy sąd jest związany opinią biegłego

W toku postępowania o podział nieruchomości gruntowej sąd zwrócił się do biegłego geodety, który w opinii wraz z wariantami podziału nie uwzględnił miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym nie wykazał jednej drogi i dogodniejszego podziału nieruchomości, powodując, że wartość części nieruchomości po podziale ulegnie znacznemu pomniejszeniu. Czy taka opinia jest wiążąca dla sądu?

Czy sąd może orzec wbrew opinii biegłego

W sprawie dotyczącej odszkodowania za szkody poniesione w wypadku samochodowym z opinii biegłego wynika, że poszkodowany odniósł trwale określone obrażenia. Z wnioskiem tym nie zgadza się sam zainteresowany, który twierdzi, że z zeznań kilkunastu świadków, przy uwzględnieniu dokumentacji medycznej, należy wysnuć przeciwny wniosek. Czy sąd może na tej podstawie uwzględnić apelację?

Czy prywatna opinia wiąże sąd

W toku postępowania o zapłatę pozwany zakwestionował twierdzenia strony domagającej się odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem komunikacyjnym. Na poparcie swoich twierdzeń przedstawił sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę. Czy taka opinia wiąże sąd?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zakwestionować opinię biegłego w procesie sądowym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.