Świadków zgłaszają obie strony, bo ich zeznania powinny potwierdzić fakty, na które się powołują. Najczęściej świadek nie może odmówić składania zeznań, nawet wówczas, gdy niewiele wie o sprawie
Oprócz dowodów z dokumentów strony mogą powoływać także świadków, których sąd przesłucha na rozprawie. Podają wówczas ich imiona i nazwiska oraz adresy lub siedziby, aby sąd mógł przesłać wezwanie na rozprawę, oraz wskazują okoliczności, których mają dotyczyć złożone przez nich zeznania. Osoba powołana na świadka i w sposób właściwy powiadomiona o miejscu i terminie rozprawy musi stawić się w sądzie i odpowiadać na pytania sędziego, ławników, stron i ich profesjonalnych pełnomocników. Informuje sąd o tym, co wie, o faktach i zdarzeniach, które sąd bada podczas toczącego się procesu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak powołać świadka przed sądem
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wybrać osobę na świadka
- Który świadek może odmówić składania zeznać
- Jakie są konsekwencje niestawienia się w sądzie