1 Co to jest sąd polubowny i jakiego rodzaju sprawy rozpatruje

Stałe polubowne sądy konsumenckie (SPSK) tworzone są przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (IH). Mają za zadanie rozpatrywać sprawy z zakresu sporów o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W sądzie tym nie rozpatruje się sporów finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych) oraz sporów z zakresu usług pocztowych i telekomunikacyjnych. SPSK w całym kraju jest 16, po jednym w każdym województwie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak walczyć w sądzie polubownym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak prawidłowo wypełnić wniosek i do którego sądu należy go złożyć
- Jak zachować się na rozprawie w stałym sądzie polubownym
- Jakie są skutki prawne wyroku sądu polubownego dla uczestników