1 Sprawdź, czy możesz wziąć udział w szkoleniu likwidującym punkty

W szkoleniu mającym na celu zmniejszenie liczby punktów karnych mogą brać udział jedynie kierowcy, którzy mają uprawnienia do kierowania pojazdami dłużej niż przez rok. W przypadku świeżo upieczonych kierowców przekroczenie limitu 20 punktów karnych skutkuje bowiem odebraniem uprawnień. Szkolenie ma na celu zredukowanie liczby punktów. Dlatego na koncie kierowcy musi się znajdować co najmniej 6 punktów, ale nie więcej niż 24. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to musi liczyć się ze skierowaniem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – czyli koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego) – oraz badania psychologiczne. Co ważne, kierowca może korzystać ze szkoleń redukujących punkty karne jedynie raz na 6 miesięcy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Zgłoś się do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i opłać kurs

- Weź udział w zajęciach, które prowadzą policjant i psycholog

- Upomnij się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wziąć udział w szkoleniu.