1 Ustal, czy spełniasz warunki do zasiedzenia nieruchomości

Zanim posiadacz nieruchomości rozpocznie procedurę zmierzającą do zasiedzenia, powinien ustalić, czy dysponuje dowodami na potwierdzenie, że posiada tę nieruchomość nieprzerwanie od 20 lub od 30 lat. Krótszy okres (czyli 20 lat) wymagany jest wówczas, gdy przez cały ten czas był jej posiadaczem samoistnym w dobrej wierze. Jeżeli jednak uzyskał posiadanie w złej wierze, czyli posiadając nieruchomość, wiedział, że nie jest jej właścicielem, to wówczas własność nabędzie dopiero po upływie trzydziestu lat nieprzerwanego posiadania. Musi przez wymagany okres dysponować nieruchomością w taki sposób, jak gdyby był jej właścicielem, np. płacić podatki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wystąpić o zasiedzenie nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:

2 Sporządź wniosek do sądu i wskaż w nim dane oraz adresy stron
3 W uzasadnieniu wniosku o zasiedzenie podaj wszystkie fakty
4 Dopełnij formalności w sądzie i wpisz się do księgi wieczystej