Posiadacz nieruchomości, który nie ma dokumentów potwierdzających prawa własności, może nabyć własność przez zasiedzenie. Nie musi wówczas zapłacić ceny swojemu poprzednikowi.

1 Kiedy możesz wystąpić do sądu o zasiedzenie posiadanej działki

Osoba, która posiada działkę, budynek, mieszkanie własnościowe lub inną nieruchomość, a nie jest wpisana do księgi wieczystej, że jest właścicielem, może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia na jego rzecz. Właściciel w drodze zasiedzenia nie może domagać się ustalenia swojego prawa, tylko dlatego, że zaginął akt notarialny zakupu lub nieruchomości niemającej księgi wieczystej. Przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość gruntowa, budynkowa i lokalowa bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Zasiedzieć ją może osoba posiadająca ją nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny lub od 30 lat jako posiadacz w złej wierze. Do czasu posiadania można doliczyć czas posiadania swego poprzednika, na przykład wówczas, gdy jest jego spadkobiercą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można zostać właścicielem przez zasiedzenie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy musisz zapłacić ekwiwalent poprzedniemu właścicielowi
- Ile lat trzeba nieprzerwanie posiadać nieruchomość
- Jakie prawa do działki istnieją nadal mimo orzeczenia o zasiedzeniu