Czytelnik mieszka na osiedlu domków jednorodzinnych. Zauważył, że z komina jego sąsiadów często wydobywa się ciemny dym. Towarzyszy mu nieprzyjemny zapach palonych butelek z tworzyw sztucznych.

– Co grozi za spalanie śmieci w domowych piecach – pyta pan Zygmunt z Piaseczna.

Ustawa z o odpadach określa, że spalanie śmieci komunalnych może odbywać się w spalarniach odpadów. Takie spalarnie muszą spełniać wymogi, które powodują, że np. emisja szkodliwych substancji podczas termicznego przekształcania odpadów jest bardzo mała. Piece w domach czy kominki nie są w stanie tak spalić odpadów, by nie powodowały one szkody dla środowiska, a także dla zdrowia ludzi.

Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska wydał interpretację w sprawie spalania odpadów w piecach gospodarstw domowych. Wynika z niej, że niedopuszczalne jest spalanie odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach domowych ze względu na fakt, że nie spełniają one wspomnianych wymagań określonych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, a w szczególności standardów emisyjnych, przez co zanieczyszczenia mogą przedostawać się do atmosfery w ramach tzw. niskich emisji do powietrza.