Spór rozpoczęła amerykańska spółka Carrols Corp.

Zażądała od Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych i wzorów (OHIM) unieważnienia prawa do wspólnotowego graficznego znaku towarowego z napisem Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, który zarejestrował – wcześniej – w hiszpańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych Giulio Gambettola, właściciel pizzerii na Wyspach Kanaryjskich.

Hiszpan miał prawo do oznaczania kurczakiem odzieży, dyskotek i restauracji. 

Firma Carrols, używająca w Ameryce prawie takiego samego znaku, przedstawiającego plakietkę z napisem – po hiszpańsku - tropikalny kurczak, a po angielsku - kurczak na ruszcie, zarejestrowała w trzy lata po rejestracji Gambettoli swoje prawo do znaku.

W 4 miesiące po Hiszpanie chciała też zarezerwować to oznaczenie w Hiszpanii. Wobec sprzeciwu Hiszpana, Amerykanie zarejestrowali kurczaka po kolejnych 3 latach w Wielkiej Brytanii.

W ostatniej kolejności Hiszpan zgłosił swój znak w OHIM. Dlatego Amerykanie złożyli w tym urzędzie wniosek o unieważnienie prawa Gambettoli.

Użyli argumentu, że z powodu jego oznaczeń możliwe jest wprowadzenie w błąd konsumentów w Wielkiej Brytanii, gdzie Carrols jest właścicielem dwóch mających pierwszeństwo znaków.

Z drugiej strony podkreślali, że Gambettola złożył swój wniosek w złej wierze.

Europejski Sąd pierwszej instancji uznał, że nie można łączyć niemożności używania przez skarżącą spółkę jej znaku na Wyspach Brytyjskich z faktem rzekomego blokowania ekspansji Amerykanów przez wiejskiego restauratora na Kanarach.

Tym bardziej, że Carrols nie wykazał żadnych relacji między stronami sporu przed zgłoszeniem przez Hiszpana znaku z kurczakami do rejestracji w jego kraju. Nie da się więc udowodnić jego złej wiary.

Wyrok Sądu pierwszej instancji w sprawie T - 291/09, Carrols Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dziedzinie znaków towarowych i wzorów (OHIM).