Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości: właściciel wzoru wspólnotowego może zakazać używania go każdemu. Liczy się ten wzór, który jako pierwszy został zarejestrowany.
Właściciel wzoru wspólnotowego może zakazać używania go każdemu. Nawet osobie, która posługuje się później zarejestrowanym wzorem, który na pierwszy rzut oka nie różni się od wpisanego wcześniej. Tak odpowiedział na pytanie dotyczące interpretacji prawa Unii luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

Dwa słupki drogowe