Jeżeli zakład energetyczny korzystał z działki w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu, to nie ma nawet znaczenia, że nie pytał właściciela o zgodę na ich budowę – wskazał Sąd Najwyższy.

Skierowane do niego pytanie prawne zrodziło się w związku z rozpoznawaniem apelacji od wyroku przyznającego ponad 31 tys. zł odszkodowania od przedsiębiorstwa energetycznego. Rekompensata pieniężna została zasądzona za obniżenie wartości dwóch działek, na których bez zgody właściciela wybudowano urządzenia przesyłowe. SN uznał, że uszczerbek właściciela związany z pogorszeniem nieruchomości tylko w następstwie zbudowania na niej i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych jest rekompensowany świadczeniem, jakie może on uzyskać za obciążenie jego prawa służebnością przesyłu. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności powinno równoważyć wszelki uszczerbek związany z trwałym obciążeniem nieruchomości.

Podstawa prawna

Uchwała Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., sygn. akt III CZP 43/11.