Współwłaścicielka nieruchomości wybudowała, na fundamentach dawnego budynku, nowy obiekt gospodarczy o powierzchni mniejszej niż 25 mkw. Nie dokonała przy tym zgłoszenia swojej inwestycji do starosty. Drugi ze współwłaścicieli działki, który sprzeciwiał się budowie, zgłosił ten fakt do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Po przeprowadzeniu kontroli nadzór uznał, że obiekt stanowi samowolę budowlaną i nakazał jego rozbiórkę. Współwłaścicielka nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

WSA nie uwzględnił skargi i utrzymał w mocy decyzję nakazującą rozbiórkę budynku. Sąd podzielił pogląd inspektora nadzoru budowlanego, iż budowa obiektu gospodarczego do 25 mkw. na starych fundamentach wymaga zgłoszenia. Brak dokonania takiego zgłoszenia przesądza o tym, iż inwestor dopuścił się samowoli budowlanej.

– Odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego jest budową w świetle prawa budowlanego i wymaga dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę – uzasadniała rozstrzygnięcie sędzia Elżbieta Trykoszko.

Sygn. akt II SA/Bk 23/10