Między drzewami nie panuje anarchia. Czego nie wolno robić w lesie?

Chociaż nie ma tam ulic, to nie panuje tam anarchia. Będąc w lesie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów, tak jak wszędzie indziej.

  • <b>Quady są modne, ale nie zawsze przepisowe</b><br>Nikt nie kupuje quada, aby dojeżdżać nim do pracy, lub jeździć po zakupy. Trzeba jednak pamiętać, że szaleńcza jazda między drzewami nie zawsze jest zgodna z prawem. <br>Zgodnie z 

art. 161. Kodeksu Wykroczeń: "Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,podlega karze grzywny".
  • Wykroczenia popełnione w lesie wcale nie należą do tanich. Za niektóre z nich możemy zapłacić nawet tysiąc złotych. <br>

<br>Art. 154. KW: § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym:<br>

1) wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf,<br>

2) niszczy lub uszkadza urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków,<br>

4) kopie dół lub rów,<br>

podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.<br>

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.<br>

§ 3. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
  • Co oczywiste, nigdy nie można traktować lasu jako prywatnego wysypiska śmieci.<br>

Art. 162. KW:<br> § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,podlega karze grzywny albo karze nagany.<br>

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawcapodlega karze aresztu albo grzywny.<br>

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
  • Art. 164. Kto wybiera jaja lub pisklęta, niszczy lęgowiska lub gniazda ptasie albo niszczy legowiska, nory lub mrowiska znajdujące się w lesie albo na nienależącym do niego gruncie rolnym,podlega karze grzywny albo karze nagany.
  • </b>Okazjonalna wycieczka do lasu nikogo nie czyni drwalem</b><br><br>
Zgodnie z  Art. 148. Kodeksu Wykroczeń<br> § 1. Kto:<br>

1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,<br>

2) zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki,
podlega karze grzywny.<br>

§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.<br>

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
  • Strażnicy leśni mają oko także na grzybiarzy. Należy pamiętać o właściwym sposobie zbierania grzybów: najpierw należy go wykręcić, a dopiero potem ściąć nóżkę. W ten sposób nie uszkodzimy grzybni. W żadnym wypadku nie wolno rozgrzebywać ściółki leśnej. Zbierając grzyby poza pewnością, że do koszyka nie trafia nic trującego, należy także pamiętać o czerwonej liście grzybów polskich.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!