Inne elementy projektowanej ustawy to utworzenie rejestru należności publicznoprawnych, w którym znajdą się informacje dotyczące niektórych zaległości podlegających egzekucji administracyjnej i wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. do 20 tys. zł. Niewykluczone, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już w połowie 2017 r.