30 dni – zamiast obecnych 60 – będzie trzeba zaczekać na możliwość wpisania dłużnika do rejestru prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. W efekcie, jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, zwiększy się szansa na sprawne odzyskanie długu. Projekt przewidujący m.in. to rozwiązanie, nazywany potocznie pakietem wierzycielskim, przyjął wczoraj rząd.
Inne elementy projektowanej ustawy to utworzenie rejestru należności publicznoprawnych, w którym znajdą się informacje dotyczące niektórych zaległości podlegających egzekucji administracyjnej i wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. do 20 tys. zł. Niewykluczone, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już w połowie 2017 r.