Nowa kara dyscyplinarna dla sędziów, ujawnienie w internecie ich oświadczeń majątkowych czy wreszcie zagwarantowanie, że sumy zasądzane stronom za opieszałość sądów będą wyższe – to tylko część skutków nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, którą na ostatnim posiedzeniu przegłosował Sejm.
Jednak najważniejsza decyzja posłów dotyczy przyjęcia senackich poprawek, dzięki którym z ustawy zniknęły przepisy pozwalające prokuratorom uchylać pierwszoinstancyjne wyroki.
O tym, że na skutek noweli dojdzie do pomieszania ról procesowych i to śledczy, składając wniosek o zwrot akt sprawy, a nie sąd odwoławczy będzie władny uchylić wyrok sądu I instancji, DGP alarmował jako pierwszy. Argumenty przeciwko takiej zmianie trafiły do senatorów, którzy zdecydowali o usunięciu kontrowersyjnego przepisu. W piątek ich decyzję poparli posłowie. Teraz ustawa stanowi, że sąd będzie zwracał prokuratorowi akta tylko, gdy złoży on wniosek przed wydaniem wyroku.