Ministrowie transportu państw UE uzgodnili w czwartek ogólne i wspólne dla Unii zasady bezpieczeństwa dla wykorzystania dronów. Przepisy obejmą wszystkie drony - od zabawek po duże bezzałogowe statki powietrzne, pokonujące długie dystanse.

"Ze względów bezpieczeństwa przepisami objęte zostaną wszystkie drony, od małych zabawek, które ważą po kilka gramów, po duże bezzałogowe statki powietrzne, które ważą tyle, co samoloty i mogą pokonywać podobny dystans" - poinformowała w komunikacie Rada UE.

Obecnie tylko drony o masie powyżej 150 kg podlegają unijnym regulacjom bezpieczeństwa lotnictwa tak jak inne, załogowe statki powietrzne. Bezpieczeństwo wykorzystania mniejszych dronów jest regulowane przez przepisy krajowe.

Reguły mają być proporcjonalne do ryzyka, jakie wykorzystanie dronu stwarza dla ruchu lotniczego oraz dla mieszkańców. W przypadku operacji o niskim ryzyku, np. z wykorzystaniem małych dronów, pozostających stale w zasięgu wzroku wymagane będzie jedynie przestrzeganie minimalnego zestawu przepisów, a za egzekwowanie przepisów będzie odpowiadać policja. W przypadku operacji o wyższym ryzyku konieczne będzie uzyskanie zezwolenia krajowego nadzoru lotniczego.

Drony będą musiały również spełniać obowiązujące statki powietrzne reguły dotyczące emisji CO2 oraz hałasu.

Kraje unijne będą mogły ograniczyć operacje z wykorzystaniem dronów ze względów bezpieczeństwa, ochrony prywatności czy ochrony środowiska, tak jak mogą ograniczać wszystkie inne operacje powietrzne.

Gdy zasady bezpieczeństwa dla dronów zostaną ostatecznie przyjęte przez europarlament i kraje członkowskie, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opracuje szczegółowe regulacje, które zostaną wdrożone poprzez rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej.