W projekcie proponuje się bowiem, aby pełnomocnik składający zgłoszenie rejestracyjne odpowiadał solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem, do kwoty 500 tys. zł, za jego zaległości podatkowe, które powstały z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji.

W ocenie OBSiL, tego rodzaju zapis będzie niezwykle restrykcyjny dla radców prawnych, którzy działając w charakterze pełnomocników złożą zgłoszenie rejestracyjne. Często bowiem nie mają wiedzy na temat sposobu funkcjonowania klienta w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania go jako podatnika VAT.

Wskazano również, że pełnomocnik nie powinien ponosić odpowiedzialności za działania mocodawcy, na które najczęściej nie ma żadnego wpływu.

Według analizy OBSiL, "wprowadzenie tego przepisu zniechęci profesjonalnych pełnomocników do działania w imieniu swoich mocodawców, a sama regulacja nie wpłynie w najmniejszym stopniu na powstawanie (lub nie) zaległości podatkowych w podatku VAT."

PS/źródło: KRRP