Wszystko wskazuje na to, że działania PiS będą skuteczne i na czele Trybunału Konstytucyjnego stanie sędzia wybrany głosami posłów tej partii.
Marek Zubik, Piotr Tuleja oraz Stanisław Rymar – to kandydaci na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego wybrani wczoraj przez zgromadzenie ogólne sędziów TK. Wybrani, co należy podkreślić, mimo braku wymaganego przez prawo kworum. W zgromadzeniu nie wzięło bowiem udziału trzech sędziów, którzy do trybunału weszli dzięki głosom PiS. Już dziś można więc zaryzykować tezę, że prezydent odmówi powołania na szefa TK któregoś z wyłonionych wczoraj kandydatów.
Bez kworum