Informacje takie zawiera protokół środowego posiedzenia ZO, który został przesłany w środę po południu PAP przez Biuro TK. Wynika z niego, że obecnych na nim dziewięcioro sędziów trybunału uznało, że mimo nieobecności trójki ich kolegów wybranych w grudniu przez obecny Sejm, kontynuowanie obrad jest "konieczne i uzasadnione".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem ważności uchwał ZO jest obecność na nim minimum 10 sędziów.

Posiedzenie zwołał prezes TK Andrzej Rzepliński, według zapisów ustawy o TK z 22 lipca.

Zgodnie z projektem ustawy PiS dotyczącej TK, która jest procedowana w Sejmie, wyłonienie kandydatów na prezesa TK byłoby nieważne, jeśli do dnia ogłoszenia tego aktu ZO przedstawiło prezydentowi kandydatów, albo dokonało wyboru z naruszeniem obecnych przepisów. W takim wypadku całą procedurę trzeba byłoby powtórzyć, tym razem na zasadach określonych w nowej ustawie. Wówczas moc traciłyby "wszystkie (wcześniejsze - przyp. red.) czynności i akty dokonane w ramach procedury przedstawienia prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa".

PS/źródło: PAP

sta/ wkt/