Już raz odroczono rozprawę w tej sprawie. Wówczas powodem była nieobecność przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy.

"Nieobecność przedstawiciela prezydenta uniemożliwiła nam wydanie wyroku, natomiast w interesie publicznym jest niewątpliwie, aby taki wyrok zapadł. W przeciwnym razie ta ustawa będzie dalej pozostawała w zawieszeniu" - mówił w zeszłym tygodniu dziennikarzom wiceprezes TK sędzia Stanisław Biernat.

W sprawie, w której prezydent Duda skierował wniosek do TK chodzi o sposób uchwalenia nowelizacji ustawy o kuratorach i prawidłowość rozpatrzenia przez Sejm poprzedniej kadencji poprawek Senatu do tej ustawy.

Głowa państwa wskazała, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy wzbudziła poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

(PAP)

mja/ wkt/PS