Osoba, która otrzymała wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musi wykazać się aktywnością. Nie wystarczy samo otwarcie firmy handlowej, zlecenie stworzenia strony internetowej sklepu i wystawienie w nim kilku ubrań.
W ramach pomocy dla osób bezrobotnych urzędy pracy udzielają bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przekazując środki, zawierają umowę, w której standardowo znajduje się klauzula nakazująca zwrot pieniędzy, jeśli działalność gospodarcza nie będzie prowadzona nieprzerwanie przez 12 miesięcy.
Zastrzeżenie takie towarzyszyło także przekazaniu 20 tys. zł mieszkance Łodzi, która zobowiązała się przeznaczyć je na otwarcie sklepu internetowego z odzieżą damską.
Za uzyskane wsparcie kobieta zleciła stworzenie sklepu internetowego, kupiła niezbędny sprzęt (m.in. komputer i aparat fotograficzny) a także odzież, którą wystawiła w swym e-sklepie. Nikt jej nie chciał jednak kupować. Przez 10 miesięcy nie osiągnęła z tego tytułu żadnych przychodów. Urząd zażądał od niej zwrotu pieniędzy.
Kobieta tłumaczyła, że to nie jej wina, że odzież się nie sprzedawała. Po przeanalizowaniu jej działalności sąd uznał jednak, że nie wykazała wystarczającej aktywności i nakazał zwrot pieniędzy wraz z odsetkami.
„Czym innym jest bowiem sytuacja, w której przedsiębiorca korzysta z wszelkich dostępnych mu możliwości promocji swojego towaru i wystawienia go na sprzedaż, do czego jednak nie dochodzi na skutek czynników, na które nie ma on wpływu, a czym innym sytuacja, jak w niniejszej sprawie, gdy pozwana poprzestaje na uruchomieniu strony internetowej, na której umieszcza zaledwie ułamek zakupionego towaru. Jeśli pozwanej zależało na prowadzeniu działalności nastawionej na zysk, winna ona nie tylko wystawić na stronie sklepu cały zakupiony asortyment, ale nadto, widząc brak zainteresowania ze strony klientów, spróbować sprzedaży w innej formie, np. poprzez portale aukcyjne” – zauważył w uzasadnieniu wyroku sąd.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa z 24 października 2016 r., sygn. akt VIII C 2957/15.