Nowy dziekan deklaruje, że będzie pracował nad poprawą nadszarpniętego wizerunku stołecznych adwokatów, a izbę uczyni nowoczesną. Chce też zreformować biuro rady, doprowadzić do zmniejszenia składki na NRA, poprawić formułę szkolenia aplikantów i postawić na większą transparentność w zakresie finansów. Uważa także, że adwokaci powinni dążyć do specjalizacji - niekoniecznie w formie certyfikacji.

Pietrzak deklaruje również, że będzie umiał oddzielić swoje prywatne i bardzo wyraziste poglądy od działalności samorządowej. - Dziekan musi potrafić łagodzić konflikty i dbać o pluralizm - ja to potrafię - podkreślił w wystąpieniu.

W wyścigu o fotel szefa stołecznych adwokatów pokonał pięciu kandydatów: wspomnianego już adw. Krzysztofa Boszko, adw. Marcina Mazura, adw. dr Roberta Rynkuna - Wernera, adw. Jacka Wilka i adw. Sławomira Zdunka.

Rzecznikiem dyscyplinarnym został natomiast adw. Krzysztof Stępiński, który otrzymał 451 głosów.

Nadzwyczajne zgromadzenie przebiegło bardzo sprawnie, w dużej mierze dlatego, że udało się storpedować wniosek dotyczący zmian osobowych w całej radzie.

Anna Krzyżanowska