Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie badał, czy w wybranych kancelariach przestrzegana jest ustawa o ochronie danych osobowych.

Kontrola będzie prowadzona m.in. pod kątem zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania danych w tzw. chmurach, czy też korzystania z elektronicznych kont pocztowych.

NRA podejrzewa, że postępowania mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, dlatego apeluje o zgłaszanie Radzie wszelkich informacji o kontroli i ewentualnych rozstrzygnięciach.

" W interesie całej adwokatury leży niedopuszczenie do tego, by ewentualne niekorzystne orzeczenie GIODO stało się ostateczne. NRA jako organizacja społeczna stojąca na straży interesów adwokatury przygotowana jest do podjęcia działań, tak aby nie ukształtowała się negatywna dla adwokatów linia orzecznicza w tej materii" - czytamy w piśmie adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, które zostało przesłane do okręgowych izb.

PS/źródło: ORA we Wrocławiu