Kontrola będzie prowadzona m.in. pod kątem zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania danych w tzw. chmurach, czy też korzystania z elektronicznych kont pocztowych.

NRA podejrzewa, że postępowania mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, dlatego apeluje o zgłaszanie Radzie wszelkich informacji o kontroli i ewentualnych rozstrzygnięciach.