Do rzecznika wpływają wnioski osób tymczasowo aresztowanych, które nie otrzymują zgody na korzystanie z telefonu w celu porozumiewania się z obrońcą. Decyzje z reguły motywowane są tym, że zachodzi uzasadniona obawa, iż rozmowa zostanie wykorzystana do utrudniania postępowania karnego czy też popełnienia przestępstwa. Zwrócono też uwagę, że służba więzienna nie jest w stanie stwierdzić, czy tymczasowo aresztowany rozmawia z obrońcą, ponieważ telefony te nie są kontrolowane.

Zdaniem rzecznika odmowa udzielenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego ogranicza jego prawo do obrony, które jest chronione przez przepisy prawa międzynarodowego i krajowego.