Trybunał uznał, że Wielka Brytania narusza prawo podejrzanych do prywatności i nakazał władzom brytyjskim wypłacenie 42 tys. euro odszkodowania dwóm osobom, które wniosły w tej sprawie skargę, domagając się usunięcia ich DNA i odcisków palców z policyjnej bazy danych.

Agencja Associated Press odnotowuje, że w Anglii i Walii DNA stanowiące materiał dowodowy jest przez policję przechowywane nawet w przypadku wyroków uniewinniających lub odstąpienia od postawienia zarzutów. Przechowywanych jest obecnie 4,5 miliona próbek DNA.