Z tej grupy w styczniu 2017 r. szkolenie rozpocznie 220 najlepszych kandydatów.

-Aplikacja ogólna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że w tym roku na jedno miejsce przypada około ośmiu kandydatów - powiedział PAP rzecznik prasowy KSSiP Mateusz Martyniuk.

Pierwszy etap konkursu - który odbył się w środę w Warszawie - sprawdza wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje jeden punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z ustawą o KSSiP liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.

Drugi etap konkursu - polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych - ma odbyć się 23 listopada także w Warszawie. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez ministra sprawiedliwości.

Jak powiedział Martyniuk w tym roku 1779 absolwentów studiów prawniczych zadeklarowało udział w pierwszym etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1710 osób.

Dodał, że ze wstępnych wyliczeń wynika, że najwięcej kandydatów - 226 - to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1993 r., a najstarszy w 1968 r.

W marcu Sejm uchwalił nowelizację ustaw o sądach i KSSiP, która m.in. wstrzymała o rok przebudowę modelu kształcenia sędziów. Wcześniej bowiem - w sierpniu zeszłego roku - weszły w życie zmiany wprowadzające nowe zasady przeprowadzania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz likwidujące prowadzoną w KSSiP aplikację ogólną. Zgodnie z tamtą zmianą, pierwszy nabór na nowe aplikacje miał odbyć się w tym roku, a szkolenia aplikantów według nowych zasad rozpocząć się w 2017 r.

Jednak według PiS, które przygotowało marcową nowelizację, zeszłoroczna reforma była "dotknięta głębokimi wadami", a tegoroczne zmiany nie odwracają jej skutków, tylko wstrzymują wejście tych skutków w życie".

Wicedyrektor KSSiP sędzia Rafał Dzyr mówił wówczas PAP, że dotychczasowy model dwuetapowej aplikacji zostanie przedłużony i w tym roku odbędzie się jeszcze nabór na aplikację ogólną, która rozpocznie się w 2017 r.

Marcin Jabłoński (PAP)

mja/ malk/PS