Jak podkreśla adw. Andrzej Grabiński, dziekan izby wrocławskiej "uczestnictwo przedstawiciela samorządu aplikantów adwokackich wpisze się na stałe w tradycję posiedzeń ORA". Dodał, że są oni częścią palestry i ich przedstawiciel powinien uczestniczyć w obradach, aby móc następnie przekazać relację swoim kolegom i koleżankom.

PS/źródło: adwokatura.pl