Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu wprowadziła zasadę, że na posiedzeniach ORA obecni są przedstawiciele samorządu aplikantów adwokackich, którzy uczestniczą w części dotyczącej rozpoznawania spraw, które ich dotyczą.

Jak podkreśla adw. Andrzej Grabiński, dziekan izby wrocławskiej "uczestnictwo przedstawiciela samorządu aplikantów adwokackich wpisze się na stałe w tradycję posiedzeń ORA". Dodał, że są oni częścią palestry i ich przedstawiciel powinien uczestniczyć w obradach, aby móc następnie przekazać relację swoim kolegom i koleżankom.

PS/źródło: adwokatura.pl