Pełnomocnik, który zapomina o poinformowaniu klienta o konieczności wniesienia opłaty sądowej od apelacji oraz przyjmuje honorarium bez wystawienia faktury VAT, sam zapłaci rachunek wystawiony przez sąd dyscyplinarny.

Była to sprawa dyscyplinarna radcy prawnego, któremu zarzucono, że w wyniku jego działań doszło do odrzucenia apelacji, którą wniósł reprezentując stronę postępowania, co to pociągnęło za sobą poniesienie kosztów przez jego klientkę, których mogłaby uniknąć. Ponadto, radca przyjął wynagrodzenie, ale o wystawieniu faktury VAT już zapomniał.

Informowanie klienta