To hasło ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 6 października w Warszawie. Jej patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.
Reklama

Wydarzenie jest kontynuacją dwóch dotychczas zorganizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS konferencji, ukazujących złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Współorganizatorem trzeciej odsłony cyklu jest Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW.

Tym razem uczestnicy wydarzenia spróbują przyjrzeć się Skarbowi Państwa przez pryzmat jego roli jako inwestora, podmiotu, który emituje papiery wartościowe. Dyskusję poprowadzą prof. Andrzej Kidyba i prof. Marek Michalski. Dobór miejsca jest nieprzypadkowy, bowiem konferencja odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.
Relację z wydarzenia opublikujemy w Dzienniku Gazecie Prawnej.