Dziś w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizującego ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Zakłada on m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Prace nad projektem toczą się w ekspresowym tempie. Od momentu jego przyjęcia przez Radę Ministrów i przedłożenia do laski marszałkowskiej minął niecały miesiąc.
Zgodnie z tym, co proponuje rząd, oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie znajdziemy w nich jednak takich informacji jak np. miejsce położenia nieruchomości, których właścicielami są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, czy też dokładnych danych należących do nich aut. Mimo to proponowane zmiany są krytykowane przez środowisko, które podnosi m.in., że mogą one narazić sędziów na niebezpieczeństwo.
W projekcie znalazły się także rozwiązania mające zmodyfikować instytucję tzw. skargi na przewlekłość. Proponuje się m.in. podniesienie minimalnej wysokości odszkodowania należnego za opieszałość sądu. Po zmianach zasądzana suma nie będzie bowiem mogła wynieść mniej niż tysiąc złotych za każdy rok postępowania. Przy tym pozostawia się jednak przepis, zgodnie z którym sąd przyznaje od 2 tys. do 20 tys. zł.