Z zasad przyznawania nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia w sporcie, mają zniknąć przepisy uzależniające otrzymanie gratyfikacji od odpowiedniej liczby uczestników.

Zgodnie z projektem autorstwa Ministra Sportu i turystyki zmianie ma ulec rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1107 z zm.). Nowy zapis pozwoli na docenienie każdego zawodnika, który reprezentując kraj zdobył miejsce na podium.

Szczególne znaczenie omawiana zmiana ma dla sportowców niepełnosprawnych.

Dotychczasowe przepisy dopuszczały otrzymanie nagrody za przyznanie: pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
• igrzyskach olimpijskich
• igrzyskach paraolimpijskich
• igrzyskach głuchych
• mistrzostwach świata
• mistrzostwach Europy
• uniwersjadzie letniej lub zimowej
• akademickich mistrzostwach świata.


Z zastrzeżeniem, że w zawodach musiało wziąć udział „co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg”. Wyjątkiem od tej zasady była sytuacja, w której regulamin imprezy przewidywał mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji „jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.”.

Zdaniem projektodawcy dotychczasowe zapisy są krzywdzące w szczególności dla sportowców startujących w igrzyskach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych. Specyfika tych zawodów jest taka, że może w nich brać udział mniejsza liczba osób, drużyn, osad lub załóg. „Włożony przez zawodników, uczestników igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych wysiłek w celu odpowiedniego przygotowania do największych imprez sportowych jest ogromny” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Polacy startujący w tegorocznej Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro zdobyli 39 medali.

- Nowe rozporządzenie pozwoli skorzystać z nagrody 22 zawodnikom. Gdyby nie ta zmiana to ponad 55 proc. medalistów nie otrzymałoby nagród za medale. Z 39 krążków jedynie 16 (39 medali paraolimpijskich wywalczyła inna liczba medalistów - medale podwójne i wywalczone w drużynach) zasługiwało na nagrody przed zmianami rozporządzenia – wyjaśnia Łukasz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Proponowane rozporządzenie to jedyna inicjatywa działająca na korzyść paraolimpijczyków.

- Po ubiegłych zawodach decyzją Minister Joanny Muchy wszyscy medaliści igrzysk paraolimpijskich, niezależnie od liczby zawodników i krajów, otrzymali nagrody pieniężne za sukcesy sportowe – przypomina Szeliga.

Przyjęcie zmian zniesie wszelkie wątpliwości wynikające z niesprawiedliwych przepisów.

- Zmiana była długo oczekiwana przez Polski Komitet Paraolimpijski i jest zgodna z wcześniej wysuwanymi postulatami. Dotychczasowa regulacja była bardzo krzywdząca, gdyż prowadziło do absurdalnych sytuacji, w których zawodnicy osiągający najlepsze rezultaty na świecie nie otrzymywali z tego tytułu żadnych nagród, podczas gdy zawodnicy, którzy osiągali przeciętne wyniki otrzymywali taką nagrodę tylko ze względu na bogatszą reprezentację dyscypliny sportowej – wyjaśnia Prezes PZSN.

Paraolimpiada 2016: Kolejne trzy medale biało-czerwonych

Prezes podkreśla także rolę motywacyjną, jaką może przynieść omawiana zmiana. Chwali również zapis, zgodnie z którym proponowane przepisy miałyby objąć swoim działaniem również osoby startujące w tegorocznych rozgrywkach.

- Skrócenie vacatio legis niniejszego projektu, pozwoliłoby na umożliwienie przyznania nagród pieniężnych reprezentantom polski podczas XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Na takim rozwiązaniu mogłoby skorzystać 18 zawodników. W związku z powyższym projektowana zmiana w pełni odpowiada stanowisku Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i z całą pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami w mniej popularnych dyscyplinach.