Windykacja: Krótsza droga do uzyskania informacji o majątku dłużnika

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz16.09.2016, 07:00
kredyty-rachunki-pieniądze

Skargę na czynności komornika składać się będzie za jego pośrednictwem do sądu, a nie bezpośrednio do sądu. Gdy komornik uwzględni skargę, sąd już nie będzie zajmował się sprawą, co przyspieszy zakończenie procedury.źródło: ShutterStock

Pani Halina nie może odzyskać pożyczonych sąsiadce pieniędzy, mimo że sąd zasądził na jej rzecz tę kwotę wraz z odsetkami za zwłokę. Dłużniczka nadal uchyla się od zapłaty i twierdzi, że nie ma żadnego majątku. Natomiast wystawny tryb życia, jaki prowadzi (m.in. wyjazdy na zagraniczne urlopy oraz kosztowne stroje i biżuteria), przeczy tym twierdzeniom. W tej sytuacji czytelniczka postanowiła powierzyć wyegzekwowanie zasądzonych pieniędzy komornikowi i liczy na to, że ostatnie zmiany przepisów dotyczące egzekucji pozwolą szybciej ustalić, jakie rachunki bankowe ma sąsiadka, i ściągnąć z nich przyznaną przez sąd należność. Czy nowe przepisy o egzekucji komorniczej wpłyną na pozycję wierzycieli i dłużników? Wierzycielka nie jest w stanie wskazać, jaki majątek ma dłużniczka. Czy komornik pomoże jej bardziej skutecznie niż do tej pory ujawnić go i przeprowadzić z niego egzekucję

Obowiązujące od 8 września nowe procedury znacznie skróciły drogę do uzyskania przez wierzyciela i komornika informacji o majątku dłużnika, posiadanym przez niego rachunku bankowym i następnie zajęciu go.

Pani Halina nie dysponuje informacjami na temat konkretnego majątku swojej dłużniczki i dlatego nie może wskazać go komornikowi, aby zaspokoił z niego należne jej świadczenia. Mimo to może powierzyć prowadzenie egzekucji komornikowi, który wezwie dłużniczkę do złożenia wykazu majątku lub złożenia wyjaśnień niezbędnych do jej przeprowadzenia. Komornicze wyjawienie majątku jest nowością w polskim prawie. Polega ono na tym, że komornik wzywa dłużnika do wskazania, jaki ma majątek, gdzie się on znajduje (np. do podania numerów kont w banku), wskazania cennych ruchomości, np. biżuterii, samochodów, obrazów, które zostały oddane na przechowanie do rodziny dłużnika. Po otrzymaniu wezwania od komornika dłużnik nie może uchylić się od wykonania tych czynności, nie może nadal ukrywać majątku i podawać fałszywych informacji na jego temat (np. zaniżyć wartość). Wykaz majątku przedstawia bowiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o czym uprzedza go komornik. Informuje też, że wierzyciel ma prawo do zlecenia mu poszukiwania majątku dłużnika. Gdyby jednak mimo podjęcia tych czynności dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawił się u komornika w celu złożenia wykazu albo nawet się stawił, ale nie złożył wykazu, to komornik ma prawo zastosować w stosunku do niego także inne środki przymusu. Na przykład komornik ma prawo wydać postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną i na jego wniosek sąd może orzec o zastosowaniu wobec niego aresztu nieprzekraczającego miesiąca lub o przymusowym doprowadzeniu go w celu złożenia oświadczenia na temat posiadanego majątku. Gdyby jednak dłużnik nadal nie złożył wykazu, a majątku nie można ustalić w inny sposób, to wierzyciel ma prawo zlecić komornikowi poszukiwanie go.

Istotna zmiana dotyczy też kwot wolnych od zajęcia. Pieniądze z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby są wolne od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego sądowego lub administracyjnego do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Chodzi tutaj o kwotę 1400 zł. Limit taki obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od liczby zawartych umów. Natomiast do tej pory bank przekazywał komornikowi wszystkie środki z konta powyżej limitu określonego na poziomie około 12 tys. zł. 


Pozostało 51% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane