"Dzisiaj w obliczu politycznego sporu i medialnych ataków na mnie i nieuzasadnionego wikłania wszystkich Was, Koledzy i Koleżanki, w medialny lincz oraz w trosce o dobre imię Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i adwokatury, podjąłem decyzję o rezygnacji ze stanowiska dziekana ORA w Warszawie. Podjąłem ją ze spokojem, jaki ma w sobie tylko człowiek niewinny" - czytamy w oświadczeniu.

Majewski podnosi w nim, że jest przekonany, iż nie istnieją powody prawne ani merytoryczne jego rezygnacji. Jak sam podkreśla, tego wymaga od niego jednak szacunek do warszawskich adwokatów. Zaznacza również, że czuje się pozbawiony wsparcia naczelnych władz adwokatury.

Anna Krzyżanowska