Jak informuje rmf24.pl chodzi o wprowadzenie przepisów, które uniemożliwiłyby sędziom kontynuowanie pracy, gdy osiągnęli wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku.

Mowa o skasowaniu tzw. przedłużeń. Dzisiaj sędzia, który osiągnął wiek emerytalny, ma możliwość pracować dalej, jeśli przedstawi zaświadczenie lekarskie. Po reformie przeszedłby w stan spoczynku, z pełnymi uprawnieniami.

Czytaj więcej na rmf24.pl