Na orzeczenia wydane w trybie konwencji haskiej będzie można składać skargę kasacyjną. W sądach powszechnych tę kategorię spraw będą rozpoznawać tylko wyspecjalizowani sędziowie.
Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad usprawnieniem postępowań prowadzonych na podstawie konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Chodzi o konwencję haską.
W tym celu uchwalona ma być specjalna ustawa. Informacja o pracach nad nią pojawiła się właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. „Projektowane rozwiązania zmierzają do ochrony dobra dziecka i poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w szczególności poprzez wprowadzenie skargi kasacyjnej w sprawach prowadzonych w oparciu o przepisy konwencji, powierzenie rozpoznawania tych spraw niektórym tylko sądom, co doprowadzi do specjalizacji sędziów w tym przedmiocie” – czytamy na rządowych stronach.