W związku z zamieszczonymi w portalach tvp.info i wPolityce.pl materiałami dotyczącymi korespondencji elektronicznej sędziów Trybunału Konstytucyjnego oświadczam, co następuje:

- TK informuje:

1. Do obowiązków Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, zleconych przez Prezesa, należy czuwanie nad sprawnością załatwiania spraw w Trybunale. Wiceprezes monitoruje terminowość przebiegu prac przygotowawczych. Wiadomość e-mailowa wzywająca sędziów do przyspieszenia prac nad projektami orzeczeń, jak ta ujawniona, nie była pierwsza, ani zapewne nie jest ostatnia. Wiadomości takie są adresowane do wszystkich, niektórych lub pojedynczych sędziów.

2. Wiceprezes zwrócił się kilka dni temu do 9 sędziów, czyli do tych, którzy od roku realnie przygotowują merytoryczne orzeczenia w sprawach zawisłych w Trybunale i są w nich sprawozdawcami. Wystarczy sprawdzić dostępne w domenie publicznej nazwiska sprawozdawców w sprawach, w których zostały wydane 23 wyroki w 2016 r. Jak wiadomo, pozostali sędziowie Trybunału ograniczają się do składania zdań odrębnych od wyroków, ale sami projektów wyroków nadających się do orzekania niestety nie przedkładają, mimo kierowanych do nich próśb także przez wiceprezesa Trybunału.

3. W interesie publicznym jest, aby jeszcze w 2016 roku Trybunał wydał jak najwięcej wyroków w doniosłych sprawach, jakie wpłynęły do niego w ostatnich miesiącach. Po wydaniu wyroku w dniu 11 sierpnia 2016 r. w sprawie K 39/16 zostały wyjaśnione podstawy prawne, na jakich funkcjonuje Trybunał, wobec czego nadszedł czas do zintensyfikowania prac nad tymi sprawami.