Zgodnie projektem rozporządzenia, notariusz łączną kwotę opłat za wpisy do Rejestru Spadkowego aktów poświadczenia dziedziczenia albo europejskich poświadczeń spadkowych przelewać będzie na konto Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego.

Prezydent podpisał nowelę ws. zakresu rejestru spadkowego. Co się zmieni?

Taki sam termin obowiązywać będzie sądy. Te z kolei, do Rejestru Spadkowego będą wpisywać postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, postanowienia uchylające lub zmieniające postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych.

Jak się okazuje, uruchomienie Rejestru Spadkowego nie będzie wiązać się ze znacznym zwiększeniem kosztów postępowania o nabycie spadku, czy kosztów wydania stronie aktu poświadczenia dziedziczenia. Obecnie maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia wynosi bowiem 50 zł. Taką samą kwotę musi zapłacić osoba, która w sądzie inicjuje postępowanie o nabycie spadku. Dodatkowa, symboliczna „piątka”, jak szacuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w zupełności wystarczyć ma na pokrycie wydatków administracyjnych związanych z cyfrowym Rejestrem. Resort prognozuje, że rocznie dzięki nowej opłacie do Kasy Krajowej Rady Notarialnej wpływać ma około 1,2 mln zł.

MS o wpisach w księgach wieczystych: Będzie szybciej, taniej i bezpieczniej

Rejestr Spadkowy rusza 8 września wraz z wejściem w życie nowelizacji ustaw uchwalonych przez Sejm w dniu 22 lipca 2016 r., na podstawie projektu opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości obejmującego zmiany m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, Prawie o notariacie czy Kodeksie cywilnym. Od początku swojego funkcjonowania obejmie wszystkie obejmie wszystkie rodzaje dokumentów potwierdzających prawa do spadku, w tym europejskich poświadczeń spadkowych. Krajowa Rada Notarialna odpowiedzialna będzie za funkcjonowanie całego systemu teleinformatycznego jak i ochronę zgromadzonych w nim danych.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd na etapie opiniowania.