5 zł – tyle wynosić ma opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym, którego dokonywać będą notariusze oraz sądy. Jak wskazuje resort sprawiedliwości, taka kwota ta jest wystarczająca, by utrzymać funkcjonowanie nowego systemu.

Zgodnie projektem rozporządzenia, notariusz łączną kwotę opłat za wpisy do Rejestru Spadkowego aktów poświadczenia dziedziczenia albo europejskich poświadczeń spadkowych przelewać będzie na konto Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego.

Prezydent podpisał nowelę ws. zakresu rejestru spadkowego. Co się zmieni?

Taki sam termin obowiązywać będzie sądy. Te z kolei, do Rejestru Spadkowego będą wpisywać postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, postanowienia uchylające lub zmieniające postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych.

Jak się okazuje, uruchomienie Rejestru Spadkowego nie będzie wiązać się ze znacznym zwiększeniem kosztów postępowania o nabycie spadku, czy kosztów wydania stronie aktu poświadczenia dziedziczenia. Obecnie maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia wynosi bowiem 50 zł. Taką samą kwotę musi zapłacić osoba, która w sądzie inicjuje postępowanie o nabycie spadku. Dodatkowa, symboliczna „piątka”, jak szacuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w zupełności wystarczyć ma na pokrycie wydatków administracyjnych związanych z cyfrowym Rejestrem. Resort prognozuje, że rocznie dzięki nowej opłacie do Kasy Krajowej Rady Notarialnej wpływać ma około 1,2 mln zł.

MS o wpisach w księgach wieczystych: Będzie szybciej, taniej i bezpieczniej

Rejestr Spadkowy rusza 8 września wraz z wejściem w życie nowelizacji ustaw uchwalonych przez Sejm w dniu 22 lipca 2016 r., na podstawie projektu opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości obejmującego zmiany m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, Prawie o notariacie czy Kodeksie cywilnym. Od początku swojego funkcjonowania obejmie wszystkie obejmie wszystkie rodzaje dokumentów potwierdzających prawa do spadku, w tym europejskich poświadczeń spadkowych. Krajowa Rada Notarialna odpowiedzialna będzie za funkcjonowanie całego systemu teleinformatycznego jak i ochronę zgromadzonych w nim danych.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd na etapie opiniowania.