Pisemne uzasadnienie, które zostało opublikowane na stronie trybunału, liczy 90 stron i zawiera zdania odrębne trójki sędziów wybranych przez obecny Sejm.

W miniony czwartek TK uznał za niezgodne z konstytucją kilkanaście przepisów nowej ustawy o TK z 22 lipca. Zakwestionował m.in: generalną zasadę badania wniosków w kolejności ich wpływu, możliwość blokowania wyroku pełnego składu przez czterech sędziów nawet przez pół roku oraz zapis, że prezes TK "kieruje wniosek" o ogłoszenie wyroku do premiera.

Pozostałą część sprawy TK umorzył, "głównie ze względu na niedostateczną argumentację konstytucyjną" skarg.

Zdania odrębne złożyli sędziowie: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski. Według nich TK powinien oceniać nową ustawę na jawnej rozprawie i według nowelizacji ustawy o TK z grudnia 2015 r.

Reklama

Wyrok w dalszym ciągu czeka jednak na publikację w Dzienniku Ustaw.

Uzasadnienie wyroku dostępne TUTAJ.

(PAP)

sta/ pz/PS